atomizam


atomizam
• atomism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atomizam — atomìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fiz. proučavanje atomske građe materije, usp. atomistika 2. fil. učenje koje svijet promatra kao stvoren slučajnom kombinacijom atoma SINTAGMA logički atomizam fil. učenje B. Russella prema kojem je svijet… …   Hrvatski jezični portal

  • psihološki — psihòloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na psihologe i na psihologiju [psihološki film; psihološki roman; psihološki proces] SINTAGMA psihološki atomizam svođenje svih fenomena psihičkog života na elementarne jednostavne podatke, različito… …   Hrvatski jezični portal

  • logički — lògičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na logiku [logički zadatak] 2. po logici, koji je u skladu s logikom; logičan 3. koji je razuman SINTAGMA logička bomba inform. žarg. logička pogreška u kompjuterskom programu koja uzrokuje pad čitavog… …   Hrvatski jezični portal

  • atomist — atòmist m DEFINICIJA 1. pov. onaj koji zagovara atomizam (2) 2. onaj koji se bavi atomistikom ETIMOLOGIJA vidi atom …   Hrvatski jezični portal